Welkom op onze website!

 KBO Druten 

Het bestuur van de KBO afdeling Druten heet u van harte welkom op de eigen website. Vanaf 11 november 2014 is de website van KBO Druten compleet vernieuwd.

 

Website KBOGelderlandhttp://www.kbogelderland.nl

KBOGelderland verwijst naar site KBODruten:  http://www.kbogelderland.nl/afdelingen/

Website Unie KBO (landelijk): http://www.uniekbo.nl/

Website KBO Druten

De website waarmee deze afdeling de lezers en de leden probeert op de hoogte te houden over het wel en wee van deze seniorenvereniging. Een seniorenvereniging van en voor iedereen. De KBO-afdeling Druten telt momenteel ruim zevenhonderd (700) leden, die voornamelijk afkomstig zijn uit de kern Druten. Zij betalen vanaf januari 2016 jaarlijks € 25,-- per jaar aan contributie.


 Via een vertegenwoordiging uit het bestuur (voorzitter en bestuurslid) maakt de afd. Druten – samen met de afdelingen Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk – deel uit van de “kring Druten”, die periodiek de koppen bij elkaar steekt om gelijkluidende zaken te bespreken en zo nodig aan te kaarten om als één spreekbuis te dienen bij de lokale overheid en andere instanties.

De afdeling Druten bestaat inmiddels al ruim zestig jaar. Dit diamanten bestaansfeest werd medio 2010 gevierd. Tijdens deze viering werden nog een vijftal jubilarissen gehuldigd vanwege hun jarenlange lidmaatschap, waarvan er een al veertig jaar. 

Mede door de gestage toename van het aantal senioren – zowel dames als heren – zal ook in de komende jaren – naar verwachting – het aantal leden blijven stijgen. Reden waarom het bestuur in samenwerking met de zusterafdelingen en de Stichting Voormekaar diverse activiteiten heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen en om op te komen voor de belangen van deze senioren. Het bestuur blijft op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor de belangen van de senioren voor zowel het fietsen in de zomer, het jeu de boules, het creatief bezig zijn als ook - en met name -Ouderen Adviseurs en Belastinghulpen.


U kunt zich als lid opgeven bij B.H. de Vaan, Nijenkamp 69, 6651 HH Druten, telefoon 0487-512922 

Emailadres: bhdevaan@hotmail.com

Of bij een van de overige bestuursleden.


 

Het diamanten bestaansfeest